Πολιτικές Συμπερίληψης, Διαφορετικότητας και Ισότητας

Η Stratcom υιοθετεί Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, δίνοντας έμφαση στις ατομικές ανάγκες του κάθε εργαζομένου, όποιες κι αν είναι αυτές.

Πιστοί στη δέσμευσή μας για τη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού, συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, προάγουμε πρακτικές και νοοτροπίες που συμβάλουν στην κατανόηση της διαφορετικότητας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία.

Η ενίσχυση δεξιοτήτων των ανθρώπων της εταιρείας για τα θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας μέσα από σχετικά προγράμματα, η προσέλκυση του ταλέντου μέσα από διαφανείς διαδικασίες, η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, η ψυχολογική ασφάλεια, και ευημερία των εργαζομένων μας αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της κουλτούρας και των επιτευγμάτων μας. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρινόμαστε έμπρακτα τις ανάγκες των ανθρώπων μας και μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τον σκοπό μας.

error: Content is protected !!