Η επιτυχημένη επικοινωνία κρίνεται από το αποτέλεσμα. Οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι τάσεις που διαμορφώνουν το αύριο στην επικοινωνία, με την ματιά του CEO και του GM της STRATCOM....

Διαβάστε Περισσότερα