Η Stratcom

Η Stratcom είναι εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με ειδίκευση στους τομείς της πολιτικής και των public affairs. Αποτελείται από έμπειρους συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας, που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο χώρο της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τις ικανότητες της ομάδας της, η Stratcom παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα και επιτυχημένες συνεργασίες. Μέχρι σήμερα, η Stratcom έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πρωτοποριακά προγράμματα επικοινωνίας για εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχει αναλάβει μια σειρά από νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες για πολιτικά κόμματα και υποψηφίους. Οι πελάτες της είναι σήμερα εταιρείες, υπουργεία, επιμελητήρια και επαγγελματικοί φορείς, νομαρχίες και δήμοι από όλη τη χώρα.

Μεθοδολογία

Αποτελεσματική επικοινωνία δεν είναι μόνο να λες τις απόψεις σου.

Επικοινωνία είναι και να ακούς.

  • Να κατανοείς το ευρύτερο περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητά σου
  • Να μπορείς να διακρίνεις κινδύνους και ευκαιρίες
  • Να κάνεις τις σωστές κινήσεις στο σωστό χρόνο
  • Να απευθύνεσαι με τα κατάλληλα μηνύματα στους κατάλληλους ανθρώπους
  • Να αξιοποιείς τα εργαλεία που μπορούν καλύτερα να εξυπηρετήσουν τους στόχους σου

Η αποτελεσματική επικοινωνία χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική. Κι αυτό ακριβώς ξέρουμε να προσφέρουμε στη Stratcom. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στηρίζεται σε μια σειρά από στρατηγικά βήματα. Αξιοποιώντας σε κάθε ένα από αυτά τη γνώση και την εμπειρία μας, σχεδιάζουμε την επικοινωνία των πελατών μας, με τρόπο που βρίσκει πάντα το  στόχο:

Ενδελεχής έρευνα και ανάλυση δεδομένων

που βρισκόμαστε

Καθορισμός μετρήσιμων και εφικτών στόχων

τι θέλουμε να πετύχουμε

Καθορισμός ομάδων κοινού

σε ποιους απευθυνόμαστε

Σαφής στρατηγική, κατευθύνσεις και μηνύματα

τι πρέπει να επικοινωνήσουμε

Επιλογή των πλέον αποτελεσματικών ενεργειών,
σε σχέση με το διαθέσιμο χρόνο και πόρους

ποιους τρόπους θα χρησιμοποιήσουμε

Αντικειμενική αξιολόγηση

πως θα μετρήσουμε την επιτυχία της επικοινωνίας

Οι αρχές μας

Αποτελεσματικότητα

Πιστεύουμε ότι η επιτυχημένη επικοινωνία κρίνεται από το αποτέλεσμα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές και ενέργειες που διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τους στόχους, το χρόνο και τους πόρους κάθε πελάτη.

Μεθοδικότητα

Εφαρμόζουμε μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη μεθοδολογία, για το σχεδιασμό της στρατηγικής και την επιλογή των μέσων της επικοινωνίας. Δίνουμε έμφαση στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη και στην τεκμηριωμένη ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να προτείνουμε τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση ενέργειες.

Επαγγελματισμός

Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη και κάθε project με την ίδια σοβαρότητα και σταθερή προσήλωση στο αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από την κλίμακα μεγέθους ή τη διάρκεια ενός έργου, οι υπηρεσίες μας έχουν την ίδια ποιότητα και τον ίδιο προσανατολισμό: την επίτευξη του στόχου.

Αξιοπιστία

Επενδύουμε σε σταθερές και αποδοτικές συνεργασίες, βασισμένες στη συνέπεια, στην ειλικρίνεια, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με τους πελάτες μας λειτουργούμε μαζί ως ομάδα. Είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι να προτείνουμε ιδέες και λύσεις και να διαχειριστούμε ζητήματα που τυχόν προκύπτουν.

error: Content is protected !!